Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.3, num.1, 2011

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,  

last October we attended the World Championship in Artistic Gymnastics in Rotterdam. We had a lot of meetings, but the most important was meeting with the president of the International Gymnastics Federation professor Bruno Grandi. We presented him our work during the last year. At the end of December we have reached agreement about collaboration between FIG and Science of Gymnastics Journal. We have got a new editorial board member –Keith Russell, Ph.D., who is the president of the FIG Scientific Commission and Hardy Fink, M.Sc., a member of editorial board as the director of the FIG Academy. Both FIG institutions – scientific and educational ones will be involved in further development of our journal. 

The last issue of Journal was visited by more than 5500 visitors, what gives us a true compliment for our endeavor. However we would also like to have some feedback from you, the readers and researchers, as well. Researchers and authors show their interest in specific topics and their articles are blindly reviewed before publication. But we would like to hear positive or negative opinions about articles, perhaps some suggestions and additional ideas, anything in your opinion beneficial to further research. We will therefore open a forum for visitors to express their views and you are kindly invited to join the forum but also to send letters to the editor whenever feel appropriate. The letters will be published in the journal if judged so by the editor and editorial board.  

February issue of the Journal starts with the article on Brazilian women gymnastics development in the last 30 years. Lauritia Marconi Schiavon and Roberto Rodrigues Paes performed a comparative analysis of their Olympic gymnasts sport life. All those federations who are starting with the first steps in gymnastics and want to win medals as soon as possible will highly value this excellent article. It is worth to note again that the coach’s expertise is a key point on the way to success. It is always better to learn on somebody’s other mistakes than to make your own.  

The second article is by Portugese team of authors Joana Carvalho, Cristina Côrte-Realand António Silva lead by José Ferreirinha. They analyzed evolution of the real difficulty value of uneven bars routines from elite gymnasts in the last 5 Olympic cycles. From their article the coaches can obtain important information about where the routines on uneven bars are headed in the future.  

The third article comes from Serbia. Saša Veličković, Dragoljub Petković and Emilija Petković report interesting research dealing with the problem why their gymnasts can not perform the most difficult vaults well. They found the causes to lie in the runway strategy and technique. Sometimes we do forget the runway is the most important part of the vault.        

The fourth article is from rhythmic gymnastics and deals with teaching and learning process. Brazilian authors Marise Botti and Juarez Vieira do Nascimentofound that the teams investigated presented almost the same structure of trainings and differed only in their teaching methods.   The last article is about the history again. The Greeks Vasilis Kaimakamis, George Dallas , Panagiotis Stefanidou, George Papadopoulos write about the spread of gymnastics in Europe and America by pedagogue-gymnasts during the first half of the 19th century, an overview of era before our time and to whom we have to be grateful for the development of our beloved sport.  

I wish you pleasant reading and a lot of inspiration.   The whole SCGYM_3_1_2001_journal         


Laurita Marconi Schiavon, Roberto Rodrigues Paes
RAZVOJ BRAZILSKE ŽENSKE ŠPORTNE GIMNASTIKE OD OLIMPIJSKIH IGER 1980 DO LETA 2004


Rezultati brazilskih telovadk v športni gimnastiki so se na mednarodnih tekmovanjih zelo izboljšali v zadnjih desetih letih. V iskanju odgovorov zakaj so telovadke bile tako uspešne smo izvedli primerjalno analizo zgodovinskih dejstev življenjepisov telovadk, ki so tekmovale na olimpijskih igrah od leta 1980 do leta 2004. V intervjujih desetih najuspešnejših telovadk omenjenega obdobja smo jih spraševali o: pričetku vadbe gimnastike, udejstvovanju v ostalih športih, športnih idolih, pogojih vadbe, prehrani, psiholoških vidikih vadbe, poškodbah, udeležbi na OI, odnos med trenerjem in telovadko, podpori staršev, ekonomskih vidikih, pomembnih drugih vplivih na njihovo življenje etr načinu končanja tekmovalne kariere. Rezultati analize so nasveti za dolgoročni razvoj telovadk v športni gimnastiki.  

Ključne besede: ženska športna gimnastika, Brazilija, zgodovina, dolgoročni razvoj. Celoten članek v *.pdf


José Ferreirinha, Joana Carvalho, Cristina Côrte-Real, António Silva
RAZVOJ TEŽAVNOSTI PRVIN NA DVOVIŠINSKI BRADLJI VRHUNSKIH TELOVADK V ZADNJIH PETIH OLIMPIJSKIH OBDOBJIH


Namen raziskave je bil ugotoviti značilnosti in razvoj prave težavnosti prvin v sestavah, njihovih delov, povezav in posebnih prvin na dvovišinski bradlji. Upoštevani so bili tudi naskoki, seskoki, spusti, prvi in drugi del sestave, število prehodov na lestvinah, število prvin na nižji letvini, število prvin na višji lestvini, število prvin z D težavnostno stopnjo in višjo, prvine skozi veso vznosno in njihove povezave. Skupaj je bilo analiziranih 104 sestave z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev med letoma 1989 in 2008. V tem obdobju se je povečala težavnost vseh upoštevanih dejavnikov. Prava težavnost celotnih sestav je narasla od 3.15 do 5.80 med prvim in zadnjim analiziranim olimpijskim obdobjem. Poseben razvoj je bil opžen pri D, E in F težavnostih (od 2,80 do 8,05) in dodatne točke za povezave (od 0,40 do 4,19) ter prvine skozi veso vznosno (od 0,25 do 1,57). Na osnovi rezultatov lahko ugotovimo, da so sestave na dvovišinski bradlji izjemno napredovale v težavnosti in pri nekaterih posameznih vrstah prvin kot so spusti.

Ključne besede:  ženska športna gimnastika, dvovišinska bradlja, težavnost. Celoten članek v *.pdf.


Saša Veličković, Dragoljub Petković, Emilija Petković
RAZLIKE V ZNAČILNOSTIH ZALETA NA PRESKOKU MED VRHUNSKIMI TELOVADCI IN TELOVADCI SREDNJE KAKOVOSTI


Namen raziskave je bil ugotoviti razlike v značilnostih zaleta zadnjih desetih korakov med vrhunskimi telovadci in telovadci srednje kakovosti. Vzorec merjencev so predstavljali štirje vrhunski telovadci, ki so sodelovali v finalu na preskoku na svetovnem prvenstvu v Debrecnu leta 2002in dva tekmovalca, ki sta tekmovala na tekmi svetovnega pokala v Mariboru leta 2006. Zaletna hitrost je bila merjena s kinematičnim systemom APAS in OPTO-TRACK-Microgate merilno napravo. Statistčno značilne so bile razlike v spremenljivkah zaleta (tako pri t-testu kot U-testu). Pri obeh skupinah telovadcev hitrost zaleta narašča, prav tako vsi telovadci dosežejo vrh hitrosti pri zadnjem koraku (vrhunski – 9.95m/s; srednji – 8.57m/s). Vrhunski telovadci imajo nižje hitrosti na začetku zaleta (3.2m/s v primerjavi z 5.4 m/s), medtem ko imajo na koncu zaleta višje hitrosti zaradi hitrejšega pospeševanja iz koraka v korak v primerjavi s srednje kakovostnimi telovadci. Pri vrhunskih telovadcih je bilo zaslediti v 7 koraku manjšo izgubo hitrosti, nato pa zopet povečanje, za razliko od srednje kakovostnih telovadcev, ki neprenehoma povečujejo hitrost od začetka do konca zaleta. Rezultati nakazujejo potrebo po spremembi strategije zaleta pri srednje kakovostnih telovadcih.

Ključne besede: moška športna gimnastika, preskok, zalet, hitrost, koraki. Celoten članek v *.pdf.


Marise Botti, Juarez Vieira do Nascimento
POUČEVANJE-UČENJE-VADBA V RITMIČNI GIMNASTIKI V LUČI EKOLOŠKE TEORIJE


Namen raziskave je bil primerjati strukturo procesa poučevanja, učenja in vadbe pri deklicah ritmične gimnastike. Vzorec merjenk je predstavljalo sedemnajst deklic starih 10 do 12 let, ki so bile začetnice iz mest Florianópolis-SC (n = 11) in Maringá-PR (n = 6). Z načrtnim opazovanjem in merjenjem smo zbirali podatke v običajnih tednih vadbe. Razlike med skupinama smo izčunali s hi kvadrat testom in Fisherjevim testom. Z uporabo vidikov ekološke teorije, rezultati kažejo na podobnost structure procesa poučevanja, učenja in vadbe glede na vrsto dejavnosti, napredovnju v gibalnih znanjih in odnosu trener-ritmičarka. Poudarjen je proces metodičnega postopka pri poučevanju ritmične gimnastike osnovanem na sestavi in izboljšenju tehnike izvedbe njenih delov. Ugotovljeno je bilo tudi da bi bilo potrebnmo na novo oceniti medsebojne odnose sodelujočih v procesu vadbe

Ključne besede: ritmična gimnastika, poučevanje, učenje, vadba, ekološka teorija. Celoten članek v *.pdf.


Vasilis Kaimakamis, George Dallas, Panagiotis Stefanidis, George Papadopoulos
VPLIV PEDAGOGOV TELOVADCEV NA RAZŠIRITEV GIMNASTIKE V EVROPI IN AMERIKI V PRVI POLOVICI DEVETNAJSTEGA STOLETJA


Na začetku devetnajstega stoletja so se pričela razvijati gimnastično gibanja, ki so bila posledica delovanja filantropistov v osemnajstem stoletju. Največja gimnastična gibanja so bila pri Nemcih, Švedih, Angležih in Slovanih. Ob ustanoviteljih gimnastičnih gibanj, so bili predvsem pomembni pionirji pedagogi gimnasti. Pionirji so vzpodbujali telesno vzgojo in gimnastiko in so razvili različne gimnastične metode v svojih državah. Glavna sestavina gimnastičnih sistemov so bile razne oblike gimnastike, ki se je v osnovi razvila na nemškem gimnastičnem sistemu. Analizirani so bili različni gimnastični sistemi ter ideje in zapisi prvih pedagogov gimnastov v prvi polovici devetnajstega stoletja, ki so razširili gimnastiko v Evropi in Ameriki.

Ključne besede: zgodovina, gimnastično gibanje, gimnastični sistemi, gimnastična orodja. Celoten članek v *.pdf.