Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.2, num.3, 2010

Ivan Čuk
Uvodnik

Lauren A. Burt, Geraldine A. Naughton, Dean G. Higham and Raul Landeo
TRENAŽNE OBREMENITVE TELOVADK V PREDPUBERTETNEM OBDOBJU

Maja Bučar Pajek, Ivan Čuk, Marjeta Kovač and Barbara Jakše
REALIZACIJA GIMNASTIČNIH VSEBIN V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE V SLOVENIJI

Lurdes Ávila-Carvalho, Maria da Luz Palomero, Eunice Lebre
TEŽAVNOST PRVIN Z REKVIZITI PRI VRHUNSKIH RITMIČNIH SKUPINSKIH SESTAVAH NA TEKMOVANJU ZA SVETOVNI POKAL V PORTIMÃOU LETA 2009

Thomas Heinen, Pia Vinken in Patrick Ölsberg
VAROVANJE V GIMNASTIKI

Ivan Čuk and Warwick Forbes
VPLIV TEŽAVNOSTI SESTAV NA KONČNI REZULTAT V MOŠKEM MNOGOBOJU


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

 A year has gone by since we published the first issue of our journal, so we can congratulate ourselves on achieving our first birthday! As this issue is also our last of the year, perhaps some statistics are appropriate.  

In 2010 alone we published 15 articles by authors from various countries including (in alphabetical order) Australia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Portugal, Slovenia, and the United States of America. From the journals inception in October 2009 to the beginning of 2010, 6 articles were published also by authors from Bosnia and Herzegovina, China, and Croatia. This results in a total of 21 published articles by authors from 11 different countries. Our friend from the editorial board William Sands (USA) wrote for the successful SIGARC symposium in Sao Paolo Campinas: less scientific articles on gymnastics topics have been published in recent years (by PubMed Database) comparing to decades ago. Through the SIGARC symposium and our journal we are increasing the number of articles in the gymnastics field. Authors have written from a wide range of scientific paradigms. We started in 2009 with medicine, biomechanics, didactics, and terminology; continuing in 2010 with psychology, motor control, metrics, history, and the theory of training. Topics dealt with high performance sport, physical education, and rehabilitation. Samples also represented a wide range of gymnastics disciplines and included participants from men’s artistic gymnastics, women’s artistic gymnastics, and rhythmic gymnastics. We hope in the near future to publish articles from trampolining, acrobatics, and aerobics. It is worth noting that studies were not solely concerned with athletes, but judges and Code of points were also analysed.  

It is hoped that the research published in this journal will inform everyday practice in our field of gymnastics. Keith Russell (Canada) the president of the FIG Scientific Commission shares this vision, and supports our work. It should also be noted that from 1 October 2009 to 1 October 2010 our website received over 11,000 visitors from all over the world (101 countries).  

The congress 'Current trends in the development of gymnastics' organised by the German Association of Sport Science was recently hosted by the German Sport University of Cologne. German scientists and their guests from Switzerland, Belgium, Japan, and the United Kingdom presented some interesting topics, and we hope to share this knowledge in the near future.  

In the current issue we have five articles. The first article deals with training loads in women’s artistic gymnastics in the pre-pubertal period. This piece of work will make coaches think about how to plan training properly and more safely, with consideration for the health of the gymnast. The second article analyses the contents of the gymnastics curriculum in school, and how the current curriculum is delivered. The third article is about rhythmic gymnastics and apparatus difficulty for group routines. The fourth article is concerned with manual guidance in gymnastics. This topic is rarely researched, and the article provides interesting results. The final article looks at how difficulty scores on apparatus affect all around scores in men’s gymnastics. For all around gymnastics coaches there is still time to change training models in an effort to be more successful at the Olympic Games in London 2012.  

Wishing you inspiring reading.    Celotna revija v pdf

                


Lauren A. Burt, Geraldine A. Naughton, Dean G. Higham and Raul Landeo
TRENAŽNE OBREMENITVE TELOVADK V PREDPUBERTETNEM OBDOBJU


Razumevanje mnogih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj telovadke je pogoj za ustrezno načrtovanje vadbe in preprečevanje poškodb. Cilj raziskave je bil ugotoviti vplive tekmovalnega nivoja telovadk (državni in mednarodni), orodja (gred in parter) in vadbenega obdobja (predtekmovalno in tekmovalno) na oceno vadbene obremenitve pri 25 telovadkah (povprečna deklic starost 9,5 let +- 1,6, vadbebni staž 1,9 let +-0,7). Na osnovi video analize je bila ugotovljena gostost opazovanih gimnastičnih prvin, ki so imele vpliv na obremenitev gležnjev in zapestij, doskoki, ravnotežne prvine in prvine z letom. Dodatno so bile 16 telovadkam izmerjene obremenitve na prenosni tenziometrijski plošči.  Rezultati analize ANOVA so pokazali razlike med tekmovalnima nivojema telovadk. Telovadke mednarodnega nivoja so imele večje število ur treninga in večjo gostost opazovanih dejavnikov (neodvisno od obdobja). Razlike so bile tudi med predtekmovalnim in tekmovalnim obdobjem, ob tem da so imele telovadke mednarodnega nivoja bolj posebno vadbo. V silah na podlago na gredi in parterju ni bilo razlik med skupinama. Načrtovanje in izvedba vadbenih obremenitev bi morala biti nepristransko nadzorovana s ciljem imeti zdrave in dolgoletno uspešne telovadke.

Ključne besede: ženska športna gimnastika, predpuberteta, vadbena obremenitev, načrtovanje, sile na podlago.Cel članek v pdf


Maja Bučar Pajek, Ivan Čuk, Marjeta Kovač and Barbara Jakše
REALIZACIJA GIMNASTIČNIH VSEBIN V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE V SLOVENIJI


Znanje gimnastike, ki ga opažamo pri študentih fakultete za šport je iz leta v leto slabše, kar kažejo tudi nekateri izsledki raziskav (Bučar Pajek, 2003), zato nas je zanimalo v kakšni meri učitelji na osnovnih šolah realizirajo gimnastične vsebine. Z raziskavo smo želeli ugotoviti kakšna je realizacija gimnastičnih vsebin iz učnega načrta za športno vzgojo v tretjem triletju za osnovne šole v Sloveniji. Vzorec merjencev predstavlja 147 učiteljic in učiteljev športne vzgoje, ki so v letu 2004/2005 poučevali v tretjem triletju slovenskih osnovnih šol. Vzorec spremenljivk predstavlja anketni vprašalnik z naslovom »Izpeljava učnega načrta pri gimnastiki v tretjem triletju osnovne šole«. Izračunali smo frekvence skladno s ciljem raziskave. Rezultati kažejo, da učitelji v tretjem triletju gimnastičnim vsebinam namenijo v povprečju izpeljati le 9,8 ur gimnastike v celem šolskem letu. Učitelji realizirajo predvsem prvine, ki so z vidika tehnike lažje izvedljive (preval naprej, preval nazaj, stoja na rokah, premet v stran, hoja po gredi …), kjer varovanje ni nujno in so možnosti poškodb in padcev manjše. Prvine, ki imajo v svoji strukturi gibanja fazo leta, obrat ali kjer pride do zmanjšanja podporne površine, pa domnevno predstavljajo učiteljem večje težave za poučevanje in se jim zdijo tudi manj primerne.

Ključne besede: gimnastika, anketa, tretje triletje, osnovna šola Cel članek v pdf.


Lurdes Ávila-Carvalho, Maria da Luz Palomero, Eunice Lebre
TEŽAVNOST PRVIN Z REKVIZITI PRI VRHUNSKIH RITMIČNIH SKUPINSKIH SESTAVAH NA TEKMOVANJU ZA SVETOVNI POKAL V PORTIMÃOU LETA 2009


Cilj raziskave je bil ugotoviti ali obstajajo oblike vrste gibanj glede na rekvizit, katere izbirajo ritmičarke pri skupinskih sestavah. Značilnosti šestindvajset skupinskih sestav (5 obročev in 3 trakovi z 2 kolebnicama) 13 skupin ritmičark na svetovnem pokalu v Portimãoo leta 2009 je bilo razčlenjenih. Rezultati: (a) meti (i) vse skupine največkrat uporabljajo mete med letom; (ii) pri treh trakovih in 2 kolebnicah se lovljenja največkrat izvajajo pri prvinah z vrtenjem, medtem ko se pri 5 obročih lovljenja največkrat izvajajo brez pomoči dlani; (iii) obvezna vrtenja so bila najbolj pogoste prvine pri 5 obročih, prav tako so bila dodatna vrtenja pri 3 trakovih in dveh kolebnicah. (b) prvine brez meta (i) vrtenja in spretna ravnanja so bila najpogostejša pri 5 obročih, medtem ko so bila valovanja in spirale najpogostejša pri 3 trakovih in 2 kolebnicah (ii) prvin tveganja brez meta ni bilo (c) sodelovanje (COLL) največkrat je bilo izvedeno sodelovanje COLL RR1 (to vsebuje velike mete s tveganjem izgube vidnega nadzora nad rekvizitom med njegovim letom kakor tudi mete preko, pod ali skozi en ali več rekvizitov ali ritmičark med letom rekvizita pri 5 obročih ter COLL z meti 3 trakov in 2 kolebnic. Pokazalo se je, da ima vsaka sestava svoje značilnosti po strukturi vsebine.

Ključne besede:ritmika, skupinske sestave, težavnost, ocene, izvedba. Cel članek v pdf


Thomas Heinen, Pia Vinken in Patrick Ölsberg
VAROVANJE V GIMNASTIKI


Čeprav je varovanje v gimnastiki zelo razširjeno in uporabljano, je malo znanega o vplivu varovanja na kinematične značilnosti izvedbe gibanja varovane osebe. Cilj raziskave je bil oceniti vplive dveh načinov varovanja premeta nazaj in salta nazaj, skrčeno na parterju. Na osnovi izkušenj vrhunskih trenerjev je bilo pričakovati, da bo imelo varovanje za trebuh in hrbet v primerjavi z varovanjem za hrbet in zadnjo stran stegna drugačen vpliv na kinematične značilnosti izvedbe prvin. Šest telovadk je izvedlo prvine brez in z obema načinoma varovanja. Varovanje je pomembno vplivalo na spremenjene kinematične značilnosti pri obeh prvinah. Kombinacija obeh načinov varovanja je najboljša.

Ključne besede: športna gimnastika, varovanje, premet nazaj, salto nazaj, kinematika Cel članek v pdf.


Ivan Čuk and Warwick Forbes
VPLIV TEŽAVNOSTI SESTAV NA KONČNI REZULTAT V MOŠKEM MNOGOBOJU


Na vzorcu 49 telovadcev v mnogoboju na Evropskem prvenstu leta 2009 smo ugotavljali povezanost med težavnostjo sestav in rezultatom v mnogoboju. Na osnovi regresijske analize, taksonomske analize in ANOVA smo ugotovili, da obstajo tri skupine telovadcev, od katerih ima le ena možnost za osvojitev odličja. Težavnosti sestav med orodji so različne, največjo napovedno vrednost za uspeh v mnogoboju ima težavnostna stopnja sestave na bradlji.

Ključne besede: moška športna gimnastika, mnogoboj, strategija. Cel članek v pdf.