Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.2, num.2, 2010

Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

It is already four months since the last issue of the Science of Gymnastics Journal. In the period from 1 February to 1 June, the previous issue received 4320 visits from 81 countries. For a scientific journal, this is quite a respectable number.   

In May/June, EBSCOhost list of Journals included the Science of Gymnastics Journal in the SPORTDiscus database. Hence, our Journal is now indexed in the largest sport journal databases.  

Additionally, Thomson Reuter promised to consider evaluating our Journal for the Impact Factor if we publish our next three issues on time (June and October 2010 and February 2011). As you have been very diligent sending your papers we are certain we can respond to the Thomson Reuter’s requests in good time and with high quality content.  

The gymnastics community (FIG) knows that more knowledge leads to a lift in the level of gymnastics. At the end of June, the second symposium on artistic and rhythmic gymnastics, organized by the Faculty of Physical Education, Campinas University, will be held in Sao Paolo, Brazil. You can visit their web site at http://www.fef.unicamp.br/sigarc2010/index.htm. We strongly support gymnastics conferences and would like to share information about all such scientifically orientated events. If you are planning to organize a scientific conference on gymnastics please let us know and we will publish the information on our pages.  

In the current issue, we present a History of the USA Artistic Gymnastics written by Abie Grossfield. I first met Abie in 1995 when he was video recording the World Championships in Sabae. Abie is a living legend and in his article I found interesting new pieces of information that only somebody who has lived the moment can provide. His article is the first historical article in our Journal and hopefully it will inspire others (for example, Antonin Gajdoš who will turn 70 this year) to write more such papers.  

Mikko Pehkonen from Finland conducted an interesting research study on the quality of teaching in schools. The physical education theme is another new topic in this Journal and, again, it will hopefully lead to many more stimulating papers on gymnastics in schools.  

Our third article comes from the United States; it was written by EarhartGammon who researched and analyzed walking in handstand in comparison with normal walking.  

The next article is from Greece: George Dallas examined judges in men’s artistic gymnastics and how their knowledge and experience influence the quality of judging.  

The last article is from Slovenia. Miha Marinšek writes about landings in gymnastics. His review provides an overview of what has been done and suggestions on what should be done in the near future about landings.  

Wishing you inspiring reading.            

The whole Science of Gymnastics Journal vol.2, num.2, 2010         


Abie Grossfeld
RAZVOJ GIMNASTIKE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE


Abie Grossfeld je opisal razvoj in dosežke gimnastične zveze Združenih držav Amerike. Navedeni so začetniki in organizacije, ki so sistematično razvijale gimnastični šport po vsej Ameriki. Pomembno so k razvoju prispevale naslednje organizacije: Turnverein, Sokoli, YMCA, športni klubi, srednje in visoke šole, prav tako pa tudi NCAA in AAU. Predstavljene so značilnosti preteklih in sedanjih disciplin športne gimnastike. Navedene so prvine, ki so jih prvi izvajali ameriški telovadci in telovadke ter seveda tisti, ki so bili najuspešnejši. Opisana je pot ameriških telovadcev in telovadk od olimpijskih iger leta 1904 do svetovnega prvenstva leta 2009. Narejen je seznam vseh ameriških nosilcev medalj na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, univerzijadah in vseameriških igrah.

Ključne besede: športna gimnastika, ZDA, zgodovina. Razvoj gimnastike v Združenih državah Amerike

 


Mikko Pehkonen
KVALITETA POUČEVANJA KOT POGOJ USPEŠNOSTI UČENJA PRVIN GIMNASTIKE PRI ŠOLSKI ŠPORTNI VZGOJI


Cilj raziskave je bil poiskati dejavnike, ki so pomembni pri učenju gimnastičnih prvin pri urah šolske športne vzgoje. Sto štirje 7- do 16- letni učenci iz 19 učnih skupin in 23 učiteljev je sodelovalo v triletnem poskusu. Uporabljeni so bili testi znanja in gibalnih sposobnosti. Video zapisi so bili uporabljeni za analizo učnega procesa. Pozornost raziskovanja je bila usmerjena v podajanje informacij, vadbo in povratne informacije. Faktorska analiza, regresijska analiza in samodejni iskalec povezav (AID) so bile uporabljene za analizo podatkov. Najpomembnejši dejavniki uspešnega procesa je kvaliteta vadbe. Rezultati so pokazali tudi, da je možno slabe povratne informacije nadomestiti s prenosom znanja (transfer učenja) in tudi obratno. Pristojnosti učitelja so značilno poudarjene s sposobnostjo upravljanja športne vzgoje in učenčeve sampodobe. Le-to zagotavlja obravnavo posameznikovih potreb in načrtnost poučevanja.

  Ključne besede: športna gimnastika, športna vzgoja, prvine, učenje, kvaliteta. Kvaliteta poučevanja kot pogoj Uspešnosti Učenja prvin gimnastike pri šolski športni vzgoji


Gammon M. Earhart, Callie Mosiman
PRIMERJAVA KOORDINACIJE HOJE V STOJI NA ROKAH S HOJO V STOJI NA NOGAH PRI TELOVADCIH


Hoja v stoji na rokah je dejavnost, ki jo mnogi, če ne večina ljudi nikoli ne uspe izvesti. Hoja v stoji na rokah pa je dejavnost, ki jo morajo telovadci in telovadke obvladati, če želijo biti uspešni. Razumevanje oblik uporabljenih za hojo v stoji na rokah lahko pojasnijo koordinacijo hoje v stoji na rokah in strategije, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje te dejavnosti. Cilj raziskave je bil pojasniti prostorsko časovne parametre hoje v stoji na rokah, jih primerjati z hojo v stoji na nogah in kako je le-to odvisno od spretnosti merjencev. Devetnajst telovadcev je izvajalo hojo v stoji na rokah in nogah na računalniško upravljani preprogi. Merjenci so uporabljali skoraj identično strukturo hoje na rokah in nogah. Razlike so bile v krajših korakih na rokah, večji podporni površini rokah in dalj časa trajajočem opornem delu z rokami.   Povečanje časa v opori na rokah je strategija, kjer želi merjenec povečati trdnostni kot, telovadčeva kvaliteta je bistveno vplivala na podaljševanje časa v opori na rokah. Trenerji pri vadbi naj bodo predvsem pozorni na povečevanje časa v opori na rokah.

    Ključne besede: koordinacija, gimnastika, hoja, stoja na rokah.Primerjava koordinacije hoje v stoji na rokah s hojo v stoji na nogah pri telovadcih


George Dallas, Paschalis Kirialanis
SOJENJE IZVEDBE SESTAV V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI


Pri sojenju v športni gimnastiki je delo razdeljeno na dve skupini sodnikov (D in E skupina). Običajno sodijo v D skupini bolje usposobljeni sodniki (mednarodni) kot v E skupini (nacionalni). Skupina E ocenjuje izvedbo, ki določa končna oceno. Cilj je bil ugotoviti ali se sodniki razlikujejo po usposobljenosti in pri ocenjevanju ter ali je ta razmejitev smiselna. Dvajset izkušenih sodnikov je prostovoljno sodelovalo in so bili glede na usposobljenost razdeljeni v dve skupini (mednarodni in nacionalni). Sodniki so ocenjevali devet sestav na krogih preko video posnetka in v skladu s pravili odbijali desetinke točk za izvedbo. Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike v sodniških odločitvah glede na usposobljenost, zato bi bilo potrebno spremeniti sedanjo organiziranost sojenja v Grčiji.

  Ključne besede: športna gimnastika, sojenje, ocenjevanje, nivo sojenja. Sojenje izvedbe sestav v moški športni gimnastiki


Miha Marinšek
OSNOVNE ZNAČILNOSTI DOSKOKA IN NJIHOVA UPORABA V GIMNASTIKI


Doskok je izjemno pomemben v gimnastiki, saj lahko poveča telovadčevo uspešnost in zmanjša verjetnost poškodovanja. Raziskave doskoka so zelo raznolike in z različnih vidikov pojasnjujejo doskok, največji del raziskav se je ukvarjal z biomehaničnimi značilnostmi doskokov in nadzorom gibanja pri doskoku. Njihovi rezlultati so zato zelo zanimivi za prakso in z uporabo le-teh bodo lahko trenerji bolj učinkovito izvajali trenažni process.

  Ključne besede: gimnastika, doskok, kinematika, dinamika, nadzor gibanja. Osnovne značilnosti dokoka in njihova uporaba v gimnastiki