Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Science of Gymnastics

Science of Gymnastics Journal vol.2, num.1, 2010

*
Znanost o gimnastiki


SCGYM 2 1 2010 journal


José Ferreirinha, Joana Carvalho, Cristina Côrte-Real, António Silva
RAZVOJ PRVIN LETA V SESTAVAH NA DVOVIŠINSKI BRADLJI


Namen članka je bil oceniti in opisati značilnosti zunanjih obremenitev povezanih s prvinami leta pri vrhunskih telovadkah na dvovišinski bradlji. V ta namen je bilo analiziranih 83 sestav, ki so bile izvedene na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah od leta 1989 do leta 2004. Ocenjevane so bile spremenljivke: število prvin leta, težavnost, povezanost z dvemi ali tremi prvinami leta, izvedba s stegnjenim ali sklonjenim telesom, vrsto predprvin, smer izvedbe (k ali od nižje lestvine) in izvedba v prvem ali drugem delu sestave. Rezultati kažejo na značilno zmanjševanje predprvin in tudi značilno spremenjeno število letov od nižje lestvine in na nižjo lestvino. Pri ostalih spremenljivkah ni bilo opaziti značilnih sprememb. Vrhunske telovadke običajno izvajajo 1-2 prvini leta D težavnosti v celotnem analiziranem obdobju in običajno s sklonjenim telesom. Na osnovi analize lahko zaključimo, da se število, neposrednih povezav letov in težavnost letov ni povečala, kar je napovedovala gimnastična literatura.

 

Celoten članek.pdf


Ključne besede: Ključne besede: ženska športna gimnastika, dvovišinska bradlja, prvine leta, smer razvoja


Matjaž Ferkolj
KINEMATIČNE ZNAČILNOSTI PREMET DVOJNEGA SALTA NAPREJ SKRČENO NA MIZI ZA PRESKOK


Na svetovnem prvenstvu leta 2001 v Ghentu je FIG zamenjala tradicionalnega konja za preskok z novim orodjem – mizo za preskok. Nova miza je širša in nekoliko bolj elastična. To je povzročilo povečanje števila telovadcev, ki izvajajo premet dvojni salto naprej skrčeno. Cilj je bil ugotoviti kinematične značilnosti proučevanega preskoka v posameznih delih (poti, časovne značilnosti, hitrosti, kote, kotne hitrosti), ki vplivajo na kvaliteto izvedbe preskoka. Vzorec merjencev je predstavljalo devet telovadcev, ki so v predtekmovanju na svetovnem prvenstvu v Debrecnu leta 2002 izvajali omenjeni preskok. Statistične analize so bile izvedene na vzorcu 98 spremenljivk s pomočjo statističnega programa SPSS 15.0. Premet dvojni salto naprej skrčeno postaja osnovni preskok, iz katerega razvijajo nove preskoke (sklonjeno, z obrati), zato je poznavanje kinematičnih značilnosti pomembno za telovadce, trenerje in sodnike.

 

Celoten članek.pdf


Ključne besede: Ključne besede: moška športna gimnastika, preskok, miza, biomehanika, premet dvojni salto naprej skrčeno.


Bojan Leskošek, Ivan Čuk, István Karácsony, Jernej Pajek, Maja Bučar
ZANESLJIVOST IN VELJAVNOST SOJENJA V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI NA UNIVERZIADI 2009


Zagotavljanje zanesljivosti in veljavnosti v športni gimnastiki je težko. Čeprav so pri FIG spremenili Pravilnik za ocenjevanje, je malo dokazov o vplivu sprememb pravil na povečanje kvalitete sojenja. Po zadnji veliki spremembi pravil leta 2008, je bila univerziada 2009 v Beogradu drugo največje tekmovanje do takrat. Končna ocena v gimnastiki je sestavljena iz ocene vsebine sestave in ocene izvedbe sestave. Oceno izvedbe sestave določijo štirje (v predtekmovanju in finalu mnogoboju) ali šest sodnikov (v finalih na posameznih orodjih).  Za ocene sodnikov izvedbe so bile izračunane mere zanesljivosti in veljavnosti (medvrstni korelacijski koeficient, Cronbachova alfa, Kendalllow koeficient skladnosti, theta koeficient, razlike v aritmetičnih sredinah) s pomočjo statističnega programa SPSS Statistics 17.0. Rezultati kažejo na visoko zanesljivost ocenjavanja. Ugotovljeno je bilo tudi sistematično slabo sojenje posameznih sodnikov in sojenj na posameznem orodju. Vrednosti statističnih parametrov se izboljšujejo s številom ocenjenih sestav. Ne glede na dobro zanesljivost in veljavnost sojenja, moramo poudariti, da se kvaliteta sojenja razlikuje med orodji, vrstami tekmovanja in sodniki.

 

Celoten članek.pdf


Ključne besede: Ključne besede: moška športna gimnastika, sojenje, zanesljivost, veljavnost, univerziada.


Trevor Dowdell
ZNAČILNOSTI USPEŠNEGA UPRAVLJANJA GIMNASTIČNE VADBE


Raziskava je ugotavljala značilnosti uspešnega upravljanja gimnastične vadbe. Z uporabo različnih tehnik analize obravnavanega področja smo sestavili seznam osnovnih značilnosti uspešnega upravljanja gimnastične vadbe. Najvišje v hierarhiji značilnosti je načrtovanje vadbe, sledi uspešno poučevanje, poznavanje posebnosti gimnastike, primerno postavljanje ciljev in poudarjanje odličnosti pri izvajanju vadbe. Ostali pomembni dejavniki so še medosebno sporazumevanje, vodstvene sposobnosti, sposobnost zagotavljanja varnosti, sposobnost vizualizacije izvedenih prvin, napovedovanje želenih učinkov vadbe in nadzorovanje vadečih.

 

Celoten članek.pdf


Ključne besede: Ključne besede: gimnastika, uspešno upravljanje vadbe, dejavniki vadbe.


Thomas Heinen, Pia Vinken, Konstantinos Velentzas
ALI LATERALNOST NAPOVEDUJE SMER OBRAČANJA V GIMNASTIKI?


Čeprav so obrati ključni del pri mnogih gimnastičnih prvinah, je malo znanega o povezanosti med smerjo obračanja z različnimi zahtevami delovanja in ostalimi dejavniki, kot je na primer ugotavljanje lateralnosti (uporabe desne/leve strani). Z raziskavo smo ugotavljali povezanost smeri obrata z lateralnostjo pri različnih gimnastičnih prvinah. Na vzorcu N = 44 telovadcev smo ugotovili: telovadci, ki se v stoji na nogah obračajo v levo večkrat izvedejo premet vstran z obratom nazaj v desno c2 = 13.09, p < .01, in pri saltu nazaj z obratom v levoc2 = 17.79, p<.01. Telovadci, ki so stalni ali občasni levičarji so se bolj pogosto obračali v levo pri stoji na nogah F(1, 42) = 10.71, p < .01, in tisti, ki so se bolj pogosto obračali na desno F(1, 42) = 6.07, p = .02, so se pri premetu vstran z obratom nazaj bolj pogosto obračali v desno. Ugotovili smo, da je smiselno pri učenju gibanja poskušati z obrati v različnih smereh, zato, da telovadec lahko izkoristi svoje zmožnosti glede na lateralnost.

 

Celoten članek.pdf


Ključne besede: Ključne besede: izbor smeri obrata, premet vstran z obratom nazaj, salto nazaj z obratom, skok z obratom, stoja na rokah z obratom.


Ivan Čuk
Uvodnik


Dear friends,

Four months have passed since our first issue of the Science of Gymnastics Journal. The editorial board was not asleep during this time nor were our readers. Many things have happened and below is a short report of these events.  

When we set out to start this journal we hoped we would attract some attention from the gymnastics community by promoting science and research  in gymnastics. From 1 October to 31 December 2009 more than 3000 visitors from 64 countries visited our website at www.scienceofgymnastics.com. A great deal of thanks for such numbers goes to those who passed on the information about our journal. Let me take this opportunity to thank the International Gymnastics Federation (www.fig-gymnastics.com), the International Gymnast Magazine (www.internationalgymnast.com), www.gymnasticscoaching.com,  and www.gymnastics.bc.ca in particular, and many others who have sent our address to their friends.  

It is worth noting that we had visitors from all six inhabited continents of the world: from Europe, North and South America, Africa, Asia and Australia. Visitors came from places where gymnastics  is an established sport as well as from places where they are just making their first tentative steps into this area.   

A lot of our efforts in the last four months has gone in the improvement of the status of our Journal in international databases. Our articles are visible on Google Scholar. We have been accepted into the SIRC database of sport journals, our entry in the EBSCO SportDiscus database is pending and we have started working on acquiring a Thomson Reuter’s impact factor.  

The new issue starts with an article by German authors Thomas Heinen, Pia Vinken, and Konstantinos Velentzas addressing a very interesting dilemma of twist directions. The second article is the contribution by Trevor Dowdell from Australia who is exploring characteristics of coaching. The third article is about the reliability of judging in men’s artistic gymnastics at the University Games in Belgrade 2009, written by a group of authors from Slovenia and Hungary: Bojan Leskošek, Ivan Čuk, Istvan Karacsony, Jernej Pajek and Maja Bučar. The fourth article comes from Slovenian author Matjaž Ferkolj who has researched  kinematic characteristics of Roche vault on vaulting table. The second issue of our journal concludes with an article from Portugal in which José Ferreirinha, Joana Carvalho, Cristina Côrte-Real and António Silva analyze the evolution of flight element on uneven bars from 1989 to 2004. 

 Dear friends, please don't forget that this journal is open for submissions from all over the world. Do not hesitate to send an article as long as it is gymnastics related  and follows our  guidelines published on our web site. Your comments on any of the published articles or any queries you might have are also always welcome.  

The Editorial Board wishes you a good reading.