Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Širitev nordijske hoje med slovenci s poudarkom na zdravstveno ogroženih skupinah odraslega in starejšega prebivalstva

  • Širitev nordijske hoje med slovenci s poudarkom na zdravstveno ogroženih skupinah odraslega in starejšega prebivalstva

  • Koda 2711-0407083-37
  • Datum 01.01.2004 - 31.12.2005
  • Financer Ministrstvo za zdravje
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Osnovni cilj programa je ponuditioziroma predstaviti odraslim prebivalcem Slovenije novo športno-rekreativno aktivnost – t.i. NORDIJSKO HOJO (v nadaljevanju NH; to je hoja po najrazličnejših vrstah in oblikah terena s posebnimi, čim lažjimi in čim bolj ergonomsko oblikovanimi palicami, podobnimi palicam za smučarski tek, pri kateri aktivneje sodelujejo roke in ves gornji del telesa), z namenom, da jih seznanimo, navdušimo in usmerimo v redno (in kakovostno!) izvajanje te oblike hoje ter s tem dvignemo količino (in raven) njihove telesne aktivnosti in tako vplivamo na izboljšanje njihovega življenjskega sloga. Še posebej se želimo z vidika »gibalne kurative« osredotočiti na določene skupine prebivalstva, ki že imajo eno ali več kroničnih nenalezljivih bolezni in so s tem zdravstveno bolj ogrožene oziroma imajo slabšo kakovost življenja, obenem pa so najverjetneje izvzete iz kakršnekoli športno-rekreativne dejavnosti ali vsaj močno omejene pri tovrstnih izbirah (premalo dejavni). To so ljudje z različnimi boleznimi srca in žilja (z aterosklerozo, z zvišanim krvnim tlakom, po srčnem infarktu ali možganski kapi, s hiperholesterolemijami…), diabetiki, tisti s povečano telesno težo oziroma debeli, ljudje, ki jih težijo različna degenerativna obolenja, kot so osteoporoza, artroze, ljudje z bolečinami v križu. Subpopulacija, ki zahteva posebno obravnavo in je zanjo v velikem deležu značilna tudi vsaj ena od omenjenih zdravstvenih težav, v mnogih primerih pa kombinacija le-teh, so starejši. Prav zanje pa bi se težko našlo primernejšo obliko športne rekreacije za krepitev zdravja, razvedrilo in sprostitev od NH.

  Program ima tako še druge cilje, ki segajo na različne ravni in predstavljajo pomemben del sistemske rešitve za zadovoljitev osnovnega cilja. Tako želimo po vsej Sloveniji ustvariti mrežo inštruktorjev za NH različnih stopenj usposobljenosti, ki bodo delovali na sebi primerni ravni (zdravstveni delavci, športni strokovnjaki, drugi – ljubiteljska raven). Ob tem nameravamo poskrbeti tudi za ustrezen informacijski / izobraževalni material in strokovna srečanja. Prav tako želimo izvesti določeno medijsko kampanjo, ki naj bi dodatno animirala potencialne uporabnike (različne ciljne skupine).