Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Analiza razvojnih trendov motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti in relaciji obeh s sociološkimi in psihološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 7. – 18. letom starosti

  • Analiza razvojnih trendov motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti in relaciji obeh s sociološkimi in psihološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 7. – 18. letom starosti

  • Datum 01.01.1994 - 31.12.1996
  • Financer MŠŠ, MZT