Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Analiza razvojnih trendov motorike in morfologije in relacij oseb s psihološkimi in sociološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 7 in 18 letom starosti

  • Analiza razvojnih trendov motorike in morfologije in relacij oseb s psihološkimi in sociološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 7 in 18 letom starosti

  • Datum 01.01.1993 - 31.12.1994
  • Financer MŠŠ, MZT