Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Šport in športna rekreacija v funkciji kakovosti življenja telesno prizadetih

  • Šport in športna rekreacija v funkciji kakovosti življenja telesno prizadetih

  • Datum 01.01.1992 - 31.12.1993
  • Financer MZT