Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Razvoj računalniško podprtega sistema začetnega izbora in usmerjanja otrok v športne panoge ter vrednotenja športnega rezultata v kontekstu modela uspešnosti v posameznih športnih panogah

  • Razvoj računalniško podprtega sistema začetnega izbora in usmerjanja otrok v športne panoge ter vrednotenja športnega rezultata v kontekstu modela uspešnosti v posameznih športnih panogah

  • Datum 01.01.1992 - 31.12.1993
  • Financer MŠŠ, MZT
Povzetek

 Razvoj računalniško podprtega sistema začetnega izbora in usmerjanja otrok v športne panoge ter vrednotenja športnega rezultata v kontekstu modela uspešnosti v posameznih športnih panogah

1.        Razvoj računalniško podprtega sistema začetnega izbora in usmerjanja otrok v športne panoge - dr. Jože Šturm

2.        Evalvacija modela uspešnosti v posameznih športnih panogah na podlagi ekspertnega modeliranja - dr  Bojan Jošt