Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Manifestna in latentna struktura dinamičnih parametrov odskoka izmerjenih v situacijskih in laboratorijskih pogojih ter njihova povezanost z uspešnostjo skakalcev

  • Manifestna in latentna struktura dinamičnih parametrov odskoka izmerjenih v situacijskih in laboratorijskih pogojih ter njihova povezanost z uspešnostjo skakalcev

  • Datum 01.01.1992 - 31.12.1994
  • Financer MZT