Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zgodovina, terminologija in družbeni odnosi v telesni kulturi

  • Zgodovina, terminologija in družbeni odnosi v telesni kulturi

  • Datum 01.01.1992 - 31.12.1992
  • Financer MZT
Povzetek

 Zgodovina, terminologija in družbeni odnosi v telesni kulturi

1.        Ljudske oblike športa pri nas (dr. Rajko Šugman)

2.        Športnorekreativna dejavnost Slovencev 1992 (dr. Krešimir Petrovič)