Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Struktura psihosomatičnih razsežnosti mladine in športnikov

  • Struktura psihosomatičnih razsežnosti mladine in športnikov

  • Datum 01.01.1988 - 31.12.1992
  • Financer MŠŠ