Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Merske značilnosti in aplikacija geometrijskih lastnosti stopala v industriji

  • Merske značilnosti in aplikacija geometrijskih lastnosti stopala v industriji

  • Koda Z5-7103
  • Datum 01.09.2005 - 31.08.2007
  • Financer Javna agencija za raziskovalno dejavnost
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Predmet predlaganega projekta je človekovo stopalo in njegovo geometrijsko-anatomske značilnosti. Namen je preveriti merske karakteristike stopalnih mer izmerjenih na različne načine in oblikovati normativne vrednosti za otroke stare 9 do 14 let. Končni cilj je oblikovati predloge za izboljšanje tehnologije odvzema in merjenja stopalnega odtisa in obrisa stopala in jih posredovati širši strokovni javnosti. Predpostavljamo, da (i) bo obdelava meritev z uporabo računalniških algoritmov omogočila višjo zanesljivost meritev v primerjavi z ročno obdelavo, (ii) bo mogoče izboljšati veljavnost meritev z uporabo novih tehnologij odvzema stopalnega odtisa oziroma obrisa, (iii) bodo nekatere izmed spremljanih mer stopala odvisne od velikosti obremenitve merjenega stopala, in (iv) bo mogoče na osnovi eno- in dvo-dimenzionalnih mer napovedati nekatere tri-dimenzionalne mere stopala.Omenjene hipoteze bomo testirali s pomočjo razpoložljive opreme (pedograf, 3D skener za stopalo, računalnik) pri čemer bomo tehnologijo merjenja skušali izpopolniti s pomočjo lastnega razvoja. V raziskavo, ki bo potekala ob upoštevanju načel medicinske etike in Helsinške deklaracije, bodo vključeni zdravi prostovoljci od 9. do 30. leta starosti.

sicris.izum.si/search/prj.aspx