Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Psihološke značilnosti in stili vodenja v slovenskem športu

  • Psihološke značilnosti in stili vodenja v slovenskem športu

  • Koda L5-6407
  • Datum 01.07.2004 - 30.06.2007
  • Financer ARRS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

V zadnjih letih ugotavljamo, da je okolje, v katerem se razvija slovenski šport nekoliko specifično v odnosu na športa okolja drugje po svetu. Zaradi odsotnosti močnih selekcijskih mehanizmov pri nas je potrebno v športu delati še bistveno bolj kvalitetno kot drugje po svetu, če želimo še naprej dosegati vrhunske uspehe. V tem kontekstu ne moremo mimo centralne figure v športu - to je trenerja, hkrati pa nas zanimajo ključni ljudje, ki usmerjajo in vodijo slovenski šport in posamezne panoge. Zanimajo nas stili vodenja v športu, pri čemer vodenje definiramo kot proces, v katerem posameznik vpliva na vedenje ostalih. Med voditeljskimi lastnostmi, ki naj bi bile pomembne za uspešno vodenje, avtorji navajajo inteligentnost, storilnostno motivacijo, odgovornost, sodelovanje in status. Med stili vodenja, ki naj bi določali uspešnost vodje, avtorji najpogosteje opredeljujejo kontinuum med demokratičnim stilom, ki je usmerjen na potrebe športnika, in avtokratskim stilom, ki je usmerjen na nalogo in poudarja pomembnost zastavljenega cilja.V zadnjih letih prevladujejo pristopi, ki se osredotočajo na sutiacijsko vodenje, zato bomo skušali to vrsto oblike vodenja in njene dejavnike natančno raziskati. Poglavja o trenerju in odnosu zajemajo predvsem naslednja področja, na katera bo projekt odgovarjal: osebnostne značilnosti in motivacija trenerjev in športnih menedžerjev, njihove moralno-etične značilnosti, vrednote in odnos do negativnih plati športa, stili vodenja, ki jih uporabljajo, odnosi z njihovimi športniki in usposobljenost na področju komunikacijskih spretnosti trenerjev ter druge značilnosti strokovnosti trenerja. V raziskavo bodo zajeti slovenski vrhunski trenerji v skupinskih in eindividualnih panogah, trenerji mladih v športnih panogah, glavni nosilci športa za vse - športne rekreacije ter predvsem glavni mosilci razvoja športa pri nas-športni menedžerji oz. direktorji, vodje strokovnih odborov ipd. po panožnih zvezah in na olimpijskem komiteju. Rezultati naj bi poleg novih teoretskih spoznanj predvsem omogočili izdelavo natančnih sugestij o učinkovitih pristopih treniranja, vodenja in usmerjanja v športu pri nas ter nenazadnje o glavnih osebnostnih značilnosti ljudi, ki so nosilci razvoja športa in vzgoje mladih športnikov.

sicris.izum.si/search/prj.aspx