Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Šport v funkciji zdravja izbranih skupin prebivalstva

  • Šport v funkciji zdravja izbranih skupin prebivalstva

  • Koda L5-0272
  • Datum 01.07.1998 - 30.06.2001
  • Financer MVZT
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

V projektu bo preučevan vpliv ciljanih športnih programov na zdravje izbranih skupin prebivalstva. Znanstveno se želi utemeljiti pomen rednega in kakovostnega športnega udejstvovanja zaposlenega odraslega prebivalstva, starostnikov, paraplegikov in odvisnikov. Za vsako skupino bodo izbrane prilagojene vsebine eksperimentalnega kineziološkega transformacijskega procesa, vsem programom pa bo lasten isti predmet merjenja - kazalci fizičnega, psihičnega in socialnega zdravja. Z ustreznimi metodološkimi postopki bodo analizirani in ovrednoteni učinki vadbenih programov.

sicris.izum.si/search/prj.aspx