Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razvoj tehnologije za testiranje vzdržljivosti v plavanju

  • Razvoj tehnologije za testiranje vzdržljivosti v plavanju

  • Koda RR-20-615
  • Datum 01.01.2020 - 31.12.2020
  • Financer Fundacija za šport
  • Organizacija UL Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Anton Ušaj
PovzetekVsebina programa UVOD Preiskovanje zmogljivosti plavalcev poteka že vrsto let tako pod okriljem Fakulteet za šport (dr. Venceslav Kapus, Vlado Čermak), kot tudi posebej Laboratorija za Biodinamiko (dr. Jernej Kapus, dr. Boro Štrumbelj, dr. Anton Ušaj) in same Plavalne zveze Slovenije (PZS)(dr. Mancijevič). V preteklem času se je tehnologija za oceno zmogljivosti spreminjala in danes dosega zmerno stopnjo, če jo primerjamo s sposobnostmi ljudi, ki so pripravljeni delati in hkrati tudi znajo delat dovolj kvalitetno. Trenutni nivo zadošča potrebam v praksi, saj je nastal iz prakse. Ne zadošča pa z vidika vrhunskih zahtev stroke. Trenutno stanje na področju testiranj plavalcev (praktični vidik). Testiranja se izvajajo občasno, toda redno. Potreba prakse je narekovala izvedbo testiranj in hkrati tudi interpretacijo, zato so testiranja izvedena na koncentriranih vikend-testnih pripravah. Plavalci dobijo sproti tudi informacije, ki jih zanimajo. Ekipa PZS izvaja ta testiranja samostojno, brez sodelovanja Laboratorija za biodinamiko. Takšno dejavnost pozdravljamo. Njena izvedba je dobrodošla tudi v naprej. IZVEDBA POSKUSOV IN RAZVOJA TEHNOLOGIJE • Po nabavi »loght-leader-ja« in najbolj ustreznega pulzmetra (do novega leta 2020) sledi preizkus različnih kombinacij testiranj in vadb z namenom ugotovitve zanesljivosti tehnologije (predvsem pulzmetri) v vodi in med plavanjem. Istočasno se bo testiralo in morebiti tudi razvijalo način prenosa podatkov v računalnik. • Po izvedbi prvih testov nameravamo razviti metode za analizo teh podatkov. Najprej nameravamo opisati časovni potek frekvence srca iz katerega bo mogoče izračunati reprezentativne vrednsti v odvisnosti od naraščajoče hitrosti plavanja. Tako dobimo preglednico podatkov hitrosti plavanja, njim ustreznih frekvenc srca, dodamo pa vsebnosti laktata. Podatke bomo nadalje analizirali tako, da bo mogoče doseči zastavljene cilje, navedne v reševanju Problema 2. • Po preteku približno meseca, v katerem bodo preiskovanci opravili običajno vadbo, bomo preizkusili kako se rezultati odzovejo. Tehnologijo nameravamo dopolniti tako, da bo mogoče neposredno iz baze podatkov na hiter in učinkovit način opaziti učinke vadbe v opazovanem obdobju. • Posebej se nameravamo posvetiti prilagoditvi testa za testiranje mladih plavalcev z uporabo samo hitrosti plavanja in frekvence srca. V ta namen bomo celoten poskus opravili tudi pri mladih plavalcih. • Izdelke bomo vgradili v športno prakso srokovnega dela v PZS.