Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

OCENJEVANJE RELATIVNEGA ENERGIJSKEGA PRIMANJKLJAJA PRI TVEGANIH

  • OCENJEVANJE RELATIVNEGA ENERGIJSKEGA PRIMANJKLJAJA PRI TVEGANIH

  • Koda RR-20-613
  • Datum 01.01.2020 - 31.12.2020
  • Financer Fundacija za šport
  • Organizacija UL Fakulteta za šport
  • Nosilec izr. prof. dr. Petra Zaletel
PovzetekPotek raziskave Prvi del študije bo zajemal celotni vzorec športnikov in športnic različnih športnih panov (s poudarkom na estetskih športih) sodelujočih v raziskavi, katerim bo predstavljen vprašalnik DEA-Q ter TFEQ z vsemi navodili. Po analizi in statistični obdelavi rezultatov pridobljenih iz vprašalnikov bomo v podrobno obravnavo vzeli vzorec športnikov in športnic, ki se bodo v rezultatih pridobljenih iz vprašalnika DEA-Q znašli v rizični skupini za pojavitev sindroma RED-S. Športnikom in športnicam bomo izmerili telesno sestavo s pomočjo naprave inBody 720 (Biospace Co., Ltd), antropometrijske spremenljivke z napravo 3D Body Scan, kostno gostoto z dvoenergetska rentgenska absorpciometrija (DXA) in vsebnost vitamina D v krvi (krvna preiskava).Športnike in športnice bomo prav tako prosili, da en teden beležijo vse energijske vnose s pomočjo mobilne aplikacije, s čemer bomo poskušali pridobiti podatke o povprečnem energijskem dnevnem vnosu.