Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Utrujenost pri najbolj intenzivnih športnih gibanjih

  • Utrujenost pri najbolj intenzivnih športnih gibanjih

  • Koda J3-0535
  • Datum 01.07.1998 - 30.06.2001
  • Financer MZT
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Cilj projekta je analiza vrste utrujenosti med izvajanjem maksimalno in submaksimalno intenzivnih športnih gibanj. Vključene bodo meritve EMG, kinematičnih in dinamičnih parametrov med samim izvajanjem gibanja, kot tudi meritve kontraktilnih lastnosti mišic, lokalne-centralne utrujenosti, nizko-visokofrekvnečne utrujenosti in nekaterih biokemičnih parametrov na osnovi analize krvi. Posebna pozornost bo namenjena identifikaciji zaporedja pojavljanja različnih tipov utrujenosti.

sicris.izum.si/search/prj.aspx