Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

SLOfit vseživljenje

  • SLOfit vseživljenje

  • Koda J5-1797
  • Datum 01.07.2019 - 30.06.2022
  • Financer Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  • Organizacija Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani
  • Nosilec prof. dr. Gregor Jurak
PovzetekGlavni cilj projekta SLOfit vseživljenje je ustvariti in preizkusiti raziskovalno infrastrukturo, ki bo na podlagi vseživljenjskega spremljanja telesnega fitnesa in nekaterih s telesno dejavnostjo povezanimi dejavniki tveganja za zdravje omogočila preučevanje vzročnih povezav med telesnim fitnesom pri otrocih in mladostnikih ter prihodnjimi zdravstvenimi izidi. Razumevanje, ali je nizek/visok telesni fitnes pri mladih napovedovalec prihodnje bolezni/boljšega zdravstvenega statusa, bo razjasnila razpravo o prednostih preventivnih dejavnosti za dvig telesnega fitnesa v otroštvu. Posledično bodo ustrezni ukrepi zmanjšali obremenitve javnega zdravja zaradi bolezni, povezanih s telesno nedejavnostjo. Trenutno zaradi omejenega števila prospektivnih študij obstajajo nedosledni dokazi o napovedovalni moči posameznih komponent telesnega fitnesa na prihodnje zdravstvene izide. V Sloveniji imamo izjemno možnost za vzpostavitev tovrstne raziskovalne infrastrukture. Vse od leta 1982 namreč spremljamo telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov z nacionalnim sistem, imenovanim športnovzgojni karton (ŠVK). Na Univerzi v Ljubljani hranimo podatke o več kot 40 kohortah, ki smo jih spremljali v 13-ih let šolanja posameznika (starost 6-19 let). Vendar pa so ti podatki zaradi zakonske ureditve anonimizirani, zato sledenje teh posameznikov kasneje v življenju ni mogoče. V zadnjih letih pa smo razvili aplikacijo Moj SLOfit, ki med drugim uporabnikom omogoča shranjevanje zbranih podatkov o telesnem fitnesu. Na ta način smo ustvarili možnost za vseživljenjsko zbiranje podatkov o telesnem fitnesu in z njim povezanimi podatki. To bi lahko omogočilo preučevanje vzročnih odnosov med telesnim fitnesom pri otrocih in mladostnikih ter prihodnjimi zdravstvenimi izidi. Za oblikovanje in preizkus takšne raziskovalne infrastrukture načrtujemo: a) razvoj testnih baterij za vrednotenje telesnega fitnesa odraslih in starostnikov, ki bodo dobro primerljive s testi v šolskem obdobju in organizacijsko izvedljive/racionalne; b) razvoj ocene tveganja za zdravje odraslih in starostnikov na podlagi vrednosti različnih sestavin telesnega fitnesa; c) razvoj SLOfit vseživljenje modula na spletni platformi SLOfit, ki bo omogočala vseživljenjsko shranjevanje rezultatov telesnega fitnesa in drugih podatkov SLOfit; d) analizo vzročne povezanosti med telesnim fitnesom v otroštvu in debelostjo v odrasli dobi. S projektom bomo oblikovali edinstveno raziskovalno platformo za preučevanje napovedne veljavnosti z zdravjem povezanega telesnega fitnesa pri mladih. Vsako leto bo v sistem vstopila nova kohorta, kar bo omogočilo nenehen pritok novih podatkov. Preučevanje povezanosti podatkov o telesnem fitnesu, zdravstvenih izidih in s telesno dejavnostjo povezanih dejavnikih tveganja za zdravje pa bi nam omogočilo uporabo epigenetskega pristopa pri preučevanju razmerja med telesnim fitnesom in zdravstvenimi izidi. To bo Univerzo v Ljubljani umestilo med najboljše raziskovalne organizacije na tem področju, saj bo naša študija presegla druge kohortne študije iz vidika števila udeležencev v posamezni kohorti, števila kohort in pogostosti merjenja. Njena prednost bo tudi, da bo že ob nastanku imela podatke o telesnem in gibalnem razvoju v otroštvu, kar je zelo pomembno za intervencije, saj so le-te najučinkovitejše in najbolje izvedljive v šolskem okolju. Naša študija bo tudi ena redkih, ki bo vsebovala različne komponente telesnega fitnesa (npr. koordinacija, gibljivost), kar nam omogoča skoraj unikatno preučevanje napovedne vrednosti teh komponent za prihodnje zdravstvene izide. Z odličnimi možnostmi združevanja podatkov lahko platforma SLOfit postane ena najbolj stroškovno učinkovitih, za laične uporabnike pa ena najbolj uporabniško prijaznih znanstvenih infrastruktur (povratne informacije z nasveti za individualne uporabnike in napovedi prihodnjih trendov).