Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Moj SLOfit napovedovanje

  • Moj SLOfit napovedovanje

  • Koda V5-1913
  • Datum 01.11.2019 - 31.10.2021
  • Financer Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  • Organizacija Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani
  • Nosilec prof. dr. Gregor Jurak
PovzetekMoj SLOfit napovedovanje V zadnjih letih smo razvili aplikacijo Moj SLOfit, ki učiteljem, staršem, mladostnikom in zdravnikom daje povratno informacijo s primerjavo otrokovega telesnega in gibalnega razvoja glede na vrstnike ter zdravstveno ogroženostjo, ki izhaja iz rezultatov vsakoletnih meritev za Športnovzgojni karton (ŠVK), ki jih že več kot 30 let izvajajo vse slovenske osnovne in srednje šole. Namen projekta je nadgraditi navedeno aplikacijo z modulom za napovedovanje telesnega fitnesa posameznika, šole, lokalne skupnosti, regije in države, ter najpogostejših zdravstvenih tveganj v odrasli dobi, ki izhajajo iz tega. Modul bo namenjen različnim uporabniškim skupinam aplikacije Moj SLOfit. Staršem, mladostnikom, učiteljem in zdravnikom bo modul na podlagi večletnih šolarjevih ŠVK podatkov omogočal napovedovanje telesnega fitnesa posameznega šolarja v zgodnji odrasli dobi (18 let) ter oceno njegovega zdravstvenega tveganja v odrasli dobi, ki izhaja iz tega. Poleg tega bo omogočal tudi simulacijo pričakovanega telesnega fitnesa posameznika in zdravstvene ogroženosti ob vpeljavi izbranih intervencij za zboljšanje telesnega fitnesa (npr. dodatnih ur športne vzgoje, skupnega poučevanja športnega pedagoga in razredne učiteljice, gibalno dejavni prihod v šolo). Vizualizacija napovedi bo preprosta, vendar izdelana tako, da bo nazorno prikazala predvideno zdravstveno ogroženost posameznika na osnovi dotedanjega telesnega in gibalnega razvoja, kakor tudi možno alternativo ob gibalni intervenciji. Učiteljem, kot posebni skupini uporabnikov, bo modul omogočal enake funkcionalnosti, le da na ravni posameznega oddelka, razreda in šole. S tem bomo učiteljem ponudili dodatno orodje za pripravo z znanstveno metodologijo pripravljenih strokovnih podlag za odločanje organov šole in lokalne skupnosti. Nacionalnemu administratorju bo modul omogočal že opisane funkcionalnosti, le da na ravneh lokalnih skupnosti, regij in države. S tem bo vzpostavljeno orodje, ki bo omogočalo snovalcem politik na teh ravneh napovedovanje trendov telesnega fitnesa šolajočih se otrok in pričakovanih učinkov intervencij nanj in pripadajočih zdravstveno tveganj. To bo prispevalo k znanstveno utemeljenim političnim odločitvam ter posledično racionaliziralo javna sredstva za zdravje.