Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Moj SLOfit poročilni sistem (Ciljno raziskovalni projekt)

 • Moj SLOfit poročilni sistem (Ciljno raziskovalni projekt)

 • Koda V5-1707
 • Datum 01.04.2018 - 31.03.2020
 • Financer Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
 • Organizacija UL Fakulteta za šport
 • Nosilec prof. dr. Gregor Jurak
Povzetek

 

Namen projekta:

Namen projekta je, da prek poročil ključnim deležnikom (staršem, učiteljem, vodstvu šole, šolskemu zdravniku, vodstvu lokalne skupnosti) bolje izkoristi nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok Športnovzgojni karton, tako da bodo povratne informacije uporabne za zasnovo in nadzorovanje intervencij za izboljšave ali ohranjanje telesnih zmogljivosti otrok in mladostnikov. V okviru projekta načrtujemo oblikovanje uporabnikom prijaznega individualnega poročila o telesnem in gibalnem razvoju, vključno z identifikacijo odstopanj glede na predhoden razvoj in primerjavo z vrstniki, zdravstvenih tveganj, ki izhajajo iz takšnega razvoja, ter priporočil za intervencije (ciljna skupina: starši, mladostnik, učitelj, zdravnik), oddelčnega poročila o telesnem in gibalnem razvoju, vključno z identifikacijo odstopanj glede na primerjavo z vrstniki in drugimi oddelki na nacionalni ravni ter priporočil za intervencije (ciljna skupina: učitelj) ter šolskega poročila o telesnem in gibalnem razvoju šolarjev posamezne šole, ki vključuje ključne poudarke glede na predhodne rezultate in primerjavo z drugimi šolami ter priporočila za intervencije (ciljne skupine: vodstvo šole, zdravnik, vodstvo lokalne skupnosti).

 

Stopnje projekta

 1. Vzorčenje za eksperimentalno okolje
 2. Priprava prototipa individualnega, oddelčnega in šolskega poročila
 3. Evalvacija poročil na vzorcu uporabnikov
 4. Dopolnitve poročil glede na povratne informacije uporabnikov
 5. Diseminacija

 

Sestava projektne skupine:

prof. dr. Gregor Jurak, SICRIS

doc. dr. Bojan Leskošek, SICRIS

izr. prof. dr. Gregor Starc, SICRIS 

prof. dr. Marjeta Kovač, SICRIS

doc. dr. Maroje Sorić, SICRIS

asist. dr. Vedrana Sember, SICRIS

asist. dr. Saša Đurić, SICRIS

Kaja Meh