Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

ARTOS 2023/24 - Desetletna študija sekularnih trendov telesnega, gibalnega in psihosocialnega razvoja ter zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov

  • ARTOS 2023/24 - Desetletna študija sekularnih trendov telesnega, gibalnega in psihosocialnega razvoja ter zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov

  • Koda J5-50179
  • Datum 01.10.2023 - 30.09.2026
  • Financer ARIS
  • Organizacija Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Gregor Starc
Povzetek

Študija ARTOS je najstarejša longitudinalna raziskava v Sloveniji, ki se osredotoča na otroke in mladostnike v starosti od 6 do 18 let in zbira podatke o sekularnih trendih njihove telesne zmogljivosti, telesnega razvoja, telesne dejavnosti, motivacije in samopodobe, zdravstvenega stanja in socialnem okolju, ki vpliva na te trende.

Študija zajema petdesetletno raziskovalno tradicijo na nacionalno reprezentativnem vzorcu v istih značilnih urbanih, industrijskih in podeželskih okoljih, ta pa so tudi sama doživljala globoke transformacijske procese, ki so vplivali na vsakdanje življenje otrok in mladostnikov. ARTOS vključuje velike vzorce otrok in mladostnikov različnih starosti, kar omogoča analizo odnosov med razvojnimi spremembami telesne zmogljivosti in telesne rasti ter številnimi dejavniki, ki nanje vplivajo.

Študija je edinstvena v longitudinalnem pristopu v istih okoljih s klasičnimi in tudi tehnološko naprednimi, neinvazivnimi meritvami, ki jih je mogoče reproducirati v drugih epidemioloških študijah.

V svojem petem krogu bo ARTOS pridobil standardne podatke, zbrane tudi v prejšnjih krogih, ki bodo omogočali analizo sekularnih trendov, prvič pa bo zbral tudi podatke o trenutnem in otroškem telesnem statusu ter telesni zmogljivosti staršev otrok in mladostnikov, ki živijo v istih lokalnih okoljih.

Poleg tega bomo uporabili nov pristop k proučevanju vzorcev telesne dejavnosti z objektivnim spremljanjem telesne aktivnosti celotne družine.

Študija ARTOS bo prvič uporabila kohortne podatke iz nacionalnega sistema spremljave SLOfit (https://www.slofit.org/) za vpogled v posamezne longitudinalne razvojne vzorce otrok in mladostnikov, ki so vodili do razvojnih rezultatov, identificiranih s podatki, ki jih bomo zbrali v raziskavi ARTOS. Hkrati bomo otorške SLOfit podatke staršev prvič primerjali s SLOfit podatki njihovih otrok, da bi ugotovili podobnosti in razlike v njihovih razvojnih krivuljah telesnega razvoja in razvoja telesne zmogljivosti.

Zaradi dramatičnega upada telesne zmogljivosti in podobno naraščajoče pogostnosti debelosti med pandemijo covida-19 nam bo kombinacija podatkov SLOfit in ARTOS omogočila oceno dejanskega obsega sprememb življenjskega sloga pri otrocih in mladostnikih ter omogočila podporo celostnim, ciljno usmerjenim in dobro načrtovanim odzivom v izogib bodočim zdravstvenim tveganjem, nižji delovni učinkovitosti in nižji kakovosti življenja sodobnih otrok in mladine.

V okviru projekta ARTOS bomo razvili tudi nova orodja, ki služijo podajanju povratnih informacij v obstoječi spletni aplikaciji Moj SLOfit, za nadaljnji razvoj podpore za vseživljenjsko spremljanje telesne pripravljenosti v Sloveniji.

Nadaljevanje študije ARTOS je torej priložnost za nadaljevanje izjemne tradicije proučevanja razvoja otrok in mladostnikov v Sloveniji, hkrati pa tudi priložnost, da s pomočjo novega informacijskega sistema SLOfit združimo presečne podatke s kohortnimi podatki, ob tem pa pridobimo tudi nove in natančne podatke, ki temeljijo na novih tehnologijah pospeškometrov in električnega bio-upora.