Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

FitBack - The european network for support of physical fitness monitoring systems

  • FitBack - The european network for support of physical fitness monitoring systems

  • Koda 613010-EPP-1-2019-1-SI-SPO-SCP
  • Datum 01.01.2020 - 30.06.2022
  • Financer European Commission Erasmus+ Programme: Sport
  • Organizacija UL Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Gregor Jurak
Povzetek

Full Title  of Project

FitBack - The european network for support of physical fitness monitoring systems

Overwiew:

Glavni namen projekta Fitback, v katerega je vključeno 10 evropskih držav, je pripraviti večjezično spletno platformo, ki bo posredovala povratne informacije o različnih komponentah telesnega fitnesa. Namenjena bo posamezniku, hkrati pa bo vsebovala tudi ključne podatke za vzpostavitev nacionalnega, regionalnega ali lokalnega sistema za spremljanje telesnega fitnesa otrok in mladostnikov. Z ustvarjanjem takšne platforme želimo premostiti vrzeli med evropski priporočili in zdajšnjim stanjem, hkrati pa okrepiti sodelovanje med sektorji (izobraževanje, zdravstvo, šport). Evropska mreža za podporo razvoja sistemov za spremljanje telesnega fitnesa, ki bo vzpostavljena znotraj projekta, bo omogočala pregled populacijskih trendov, učinkov politik in intervencij, hkrati pa tudi napovedovanje trendov.

Projekt je sestavljen iz dveh delov, naslovljen na različne ciljne skupine z naslednjima ciljema:

1.Spletna aplikacija FitBack za otroke, mladostnike, starše, učitelje in trenerje bo zagotovila uporabnikom prijazno grafično poročilo, ki bo vsebovalo podatke o telesnem fitnesu posameznika na podlagi referenčnih vrednosti.

2.Informacijska točka na spletni strani FitBack za oblikovalce politike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni bo vsebovala ključne informacije o vzpostavitvi sistemov za spremljanje telesnega fitnesa otrok in mladostnikov.

Povratne informacije o uporabnosti obeh delov projekta bomo dobili z izvedbo delavnic s ciljnimi skupinami v partnerskih državah.

Program:

Erasmus+: Sport Collaborative Partnership

Coordinator

UNIVERSITY OF LJUBLJANA -  FACULTY OF SPORT

Partners

UNIVERSITY OF GRANADA - FACULTY OF SPORT SCIENCES

UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF KINESIOLOGY

UNIVERSITY OF TARTU -  FACULTY OF MEDICINE

UNIVERSITY OF BOZEN - FACULTY OF EDUCATION

 UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION

UNIVERSITY OF LISBON - FACULTY OF HUMAN KINETICS

HUNGARIAN SCHOOL - SPORT FEDERATION

LIKES RESEARCH CENTRE FOR PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH

EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION
 

Reserchers in UL Faculty of sport

prof. dr. Gregor Jurak

Duration of project

1.1.2020 - 30.6.2022

Link to web page: