Fakulteta za šport

Model praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov fakultete za šport

  • Model praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov fakultete za šport

  • Koda 3311-06-297004
  • Datum 01.01.2006 - 31.12.2007
  • Financer ESS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
  • Nosilec doc. dr. Matej Majerič
Povzetek

S projektom »Model praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov Fakultete za šport« smo na inovativen način vzpostavljali novo kulturo ravnanja s poklicnimi kompetencami na področju športne vzgoje. Ustvarili smo realno (model usposabljanja) in virtualno okolje (e-učečo skupnost), ki je študentom in učiteljem – mentorjem ter učiteljem in asistentom Fakultete za šport omogočalo pridobivanje, razvoj in izmenjevanje poklicnih kompetenc. Že na začetku smo se zavedali, da je to zelo ambiciozen cilj, saj se po podatkih številnih raziskav novosti v prakso v šolskem prostoru uvajajo vsaj tri leta. Prav zato smo veseli, da nam je uspelo realizirati vse načrtovane aktivnosti ter indikatorje v veliki meri tudi preseči. Analiza enoletnega izvajanja projekta, ki smo jo izvedli med študenti in učitelji – mentorji je to potrdila. 

V projektu smo razvili in vzpostavili prvo e-učečo skupnost "Sportfolio.si" na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Ob tem smo pridobili številne pomembne in dragocene izkušenje ter odličen »primer dobre prakse«, ki je uporaben tudi za ostale fakultete, ki izvajajo praktično pedagoško usposabljanje oz. ostale vzgojno izobraževalne ustanove.

V okviru projekta smo pridobili tudi številne izkušnje in pomembne informacije, s katerimi smo oblikovali model praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov Fakultete za šport, ki vključuje vse poglavitne dejavnike.