Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

EKOSMART (Eko sistem pametnega mesta)

 • EKOSMART (Eko sistem pametnega mesta)

 • Koda Konzorcijska pogodba št. 1/2016 za izvedbo projekta Eko Sistem Pametnega Mesta
 • Datum 01.08.2016 - 31.07.2019
 • Organizacija Marand d.o.o.
 • Nosilec prof. dr. Matej Tušak
Povzetek

Eden od pomembnih lastnosti programa EkoSmart je integracija področnih rešitev v skupen ekosistem. Praksa namreč kaže, da se pri uvajanju pametnih mest prepogosto posvečamo zgolj posameznim področjem in bistveno premalo povezavi med njimi. Eden od pomembnih ciljev programa EkoSmart je zato razviti istoimensko platformo (platforma EkoSmart), ki bo omogočala enostavno integracijo področnih rešitev v skupen ekosistem (tistih, ki jih obravnavamo v programu in ostalih) in bo kot taka olajšala identifikacijo in podporo med-področnih vrednostnih verig. Ta platforma bo kompatibilna s svetovnimi rešitvami in bo vključevala koncepte kot interneta stvari (IoT).

Program EkoSmart sestavlja šest projektov, ki vsak po svoje prispevajo k uresničevanju vizije programa in sicer:

 • Raziskovalno – razvojni projekt št. 1 (RRP 1) – Zasnova ekosistema pametnega mesta,
 • Raziskovalno – razvojni projekt št. 2 (RRP 2) – Pametna mobilnost,
 • Raziskovalno – razvojni projekt št. 3 (RRP 3) – Aktivno življenje in dobro počutje,
 • Raziskovalno – razvojni projekt št. 4 (RRP 4) – Elektronsko in mobilno zdravstvo,
 • Raziskovalno – razvojni projekt št. 5 (RRP 5) – Integrirane zdravstvene storitve,
 • Raziskovalno – razvojni projekt št. 6 (RRP 6) – Prototipi rešitev.  

   

Poleg štirih projektov, ki se ukvarjajo z digitalizacijo izbranih področij (RRP2-RRP5), sta v programu predvidena še dva skupna projekta. Eden se ukvarja s skupnim jedrom oziroma arhitekturo ekosistema (RRP1), eden pa je namenjen razvoju prototipnih rešitev in njihovemu preskušanju v relevantnih okoljih (RRP6). S takšno projektno sestavo sledimo dobrim praksam, ki pravijo, da je sisteme sistemov, kar pametna mesta so, potrebno graditi upoštevajoč oba razvojna modela: od spodaj navzgor (RP2 do 5, začenši s posameznimi področji in potem z njihovo integracijo v celoto) in od zgoraj navzdol (RP1, izhajajoč iz strateških usmeritev mesta in potem z osredotočanjem na posamezna področja). Ključno je enostavno dodajanje novih storitev pametnih mest, kar omogoča univerzalna skupna arhitektura.

 

Uradna stran programa: http://ekosmart.net/sl/o-projektu/