Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Bogdan Martinčič, inž. el.

Elektronski naslov: bogdan.martincic@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-41

GSM: 030-705-814

Kabinet: 13016


Organizacijske enote: