Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

prof. dr. Miran Kondrič, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: Miran.Kondric@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-37

Kabinet: 13006

Govorilne ure: Ponedeljek 12.00 - 13.00 - obvezna predhodna najava; Po elektronski pošti od ponedeljka do petka: miran.kondric@fsp.uni-lj.si! Torek 10:00 - 11:00.


Organizacijske enote:Opis

MIRAN KONDRIČ, rojen, 1960 v Murski Soboti

-      doktor kinezioloških znanosti (Sveučilište u Zagrebu, FFK, 2000),

-      profesor športne vzgoje (od 1984)

-      docent za področje znanosti v športu – kineziologija (od 2001-2009)  

-      redni profesor za področje znanosti v športu - kineziologija (od 2014)

Pedagoško delo: Med študijem na Pedagoški akademiji v Mariboru sem vodil razne atletske selekcije in po dokončanju študija, leta 1980, poučeval športno vzgojo na osnovni šoli Ribnica na Pohorju. Po dokončanju visokošolskega študija na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani sem šest let poučeval športno vzgojo na osnovni šoli Majde Vrhovnik v Ljubljani. Trenutno vodim kot redni profesor program predmeta Igre z loparji, Namizni tenis in Badminton na Fakulteti za šport in program predmeta Sodobni športi na podpiplomskem študiju univerzitetnega programa Športna vzgoja. Sem tudi kooridnator pedagoške prakse na smeri Kineziologija - dodiplomski študij. Na Kineziološki fakulteti v Splitu (HR) sem nosilec programov kondicijske priprave v namiznem tenisu. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije v Splitu (Hrvaška) sodelujem kot vabljeni predavatelj na predmetu »Osnove kineziološke transformacije«.   Kot štipendist DAAD (Deutscher Akademischer Austauchdienst) sem leta 2002 predaval na Deutscher Sporthochschule v Kölnu (Nemčija). To štipendijo pa sem prejel tudi v letu 2006. V okviru programa Erasmus sem leta 2006 predaval na Fakultät für Sportwiessenschaften v Bochumu (Nemčija). V okviru Mednarodnega sodelovanja Univerze v Ljubljani že vrsto let sodelujem kot predavatelj in organizator z Univerzo v Celovcu.     

Znanstveno delo: Od leta 1997 sem stalni član znanstvene komisije pri Mednarodni namiznoteniški zvezi (ITTF Sports Science Committee). Od leta 1995 se redno udeležujem znanstvenih kongresov, ki potekajo v okviru prej omenjene komisije. Leta 1997 sem bit tudi glavni organizator desetega jubilejnega kongresa, ki je potekala od 18. do 20. maja 2007 v Zagrebu. Področje raziskovanja je povezano predvsem z namiznim tenisom, badmintonom in gibalnim in telesnim razvojem otrok, mladine in športnikov. Znanstvene članke objavljam v raznih tujih revijah in zbornikih različnih znanstvenih simpozijev in kongresov. Kot član uredniških in znanstvenih odborov pa opravljam tudi recenzije prispevkov. Sem član uredniškega odbora v revijah Gymnasium (Bacau) in Journal of Human Kionetics (Poljska). V vlogi predsednika znanstvene komisije sem deloval na večih svetovnih kongresih.     

Strokovno in organizacijsko delo: Od leta 1996 do 2013 sem bil vodja strokovnega dela pri meritvah vrhunskih športnikov za področje namiznega tenisa.V času od 1999 do 2003 sem bil Član Programskega sosveta za vsebinski izbor programov spopolnjevanja ter v času od 2005 do 2006 član Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Leta 2006 sem bil imenovan za vodjo programov usposabljanja pri Badmintonski zvezi Hrvaške. Od leta 1998 do 2002 sem vodil strokovni svet Namiznoteniške zveze Slovenije. V letih 1995 do 1999 pa sem opravljal naloge direktorja Zavoda za šport Slovenije. Zadnjih osemnajst let sem se posvetil kondicijski pripravi najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Bojana Tokiča.    

Pet najpomembnejših del:

1. KONDRIČ, Miran, FURJAN-MANDIĆ, Gordana, MEDVED, Vladimir. Myoelectric comparison of table tennis forehand stroke using different ball sizes. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn., 2006, vol. 36, no. 4, str. 25-31, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 2973617]

2.KONDRIČ, Miran, SEKULIĆ, Damir, ULJEVIĆ, Ognjen, GABRILO, Goran, ŽVAN, Milan. Sport nutrition and doping in tennis : an analysis of athletes` attitudes and knowledge. Journal of Sports Science and Medicine : free electronic journal, ISSN 1303-2968. [Online ed.], june 2013, vol. 12, issue 2, str. 290-297.

3. ZAGATTO, Alessandro Moura, KONDRIČ, Miran, KNECHTLE, Beat, NIKOLAIDIS, Pantelis Theo, SPERLICH, B. Energetic demand and physical conditioning of table tennis players : a study review. Journal of sports sciences, ISSN 1466-447X, 2018, iss. 7, str. 724-731.

4. KONDRIČ, Miran, FURJAN-MANDIĆ, Gordana. Telesna priprava namiznoteniškega igralca. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2002. 118 str., ilustr. ISBN 961-6405-14-4. [COBISS.SI-ID 117397760]

5. KONDRIČ, Miran, HUDETZ, Radivoj, KARKOVIĆ, Neven. Namizni tenis, Vadba z več žogicami. Radenci: samozal. M. Kondrič; Zagreb: samozal. R. Hudetz, 2005. 1 DVD, barve, zvok. ISBN 961-236-988-7. [COBISS.SI-ID 223517440]

 


Predmeti