Fakulteta za šport

asist. Miha Drobnič, mag. prof. šp. vzg.