Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

asist. Matic Sirnik, mag. prof. šp. vzg.