Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Viktorija Pečnikar-Oblak

Elektronski naslov: Viktorija.Pecnikar-Oblak@fsp.uni-lj.si

Kabinet: 32001


Organizacijske enote: