Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

asist. Lea Železnik, mag. prof. šp. vzg., mag. manag. v šp.

Elektronski naslov: lea.zeleznik@fsp.uni-lj.si


Organizacijske enote:

Predmeti

  • Atletika 1 - UNI 1. stopnja - Športna vzgoja, UNI 1. stopnja - Kineziologija, UNI 1. stopnja - Športno treniranje