Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Špela Križ, univ. dipl. slov., univ. dipl. soc. kult.

Elektronski naslov: Spela.Kriz@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-41

Kabinet: 10013


Organizacijske enote: