Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Darjan Spudić, mag. kin

Elektronski naslov: darjan.spudic@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-95

Kabinet: 32002


Organizacijske enote: