Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Matjaž Gregorčič, mag. prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: matjaz.gregorcic@fsp.uni-lj.si

Kabinet: UŠD Rožna dolina
Opis

Projekt Mladi za mlade 2017 - 2021