Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

doc. dr. Nejka Potočnik, dipl. ing. fizike

Elektronski naslov: nejka.potocnik@mf.uni-lj.si


Predmeti

  • Fiziologija športa 1 - UNI 1. stopnja - Športna vzgoja, UNI 1. stopnja - Kineziologija, UNI 1. stopnja - Športno treniranje