Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.

Elektronski naslov: finderle@mf.uni-lj.si


Predmeti

  • Fiziologija športa 1 - UNI 1. stopnja - Športna vzgoja, UNI 1. stopnja - Kineziologija, UNI 1. stopnja - Športno treniranje