Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Referat za podiplomski doktorski študij

 kontaktkabinettel. int.vloge
Bajželj Uršula3101801-520-77-09vodja


 • pripravlja letni načrt in poročilo o podiplomskem študiju za obravnavo na senatu fakultete
 • vodi in nadzira izvedbo programa v skladu s sprejetim predmetnikom
 • pripravlja vso dokumentacijo za razpis na ministrstvo in odgovarja za uspešnost najave študijskih programov
 • organizira delovanje administrativne službe, ko gre za urejanje vpisnih postopkov, evidentiranje opravljenih študijskih obveznosti, pripravo diplom
 • pripravlja osnutke predlogov za spremembo programov za obravnavo na komisiji za podiplomski študij
 • koordinira dejavnosti pri sodelovanju z gostujočimi profesorji
 • vodi vse aktivnosti pri aplikaciji ECTS sistema študija
 • skrbi za povezovanje z ostalimi članicami univerze, Univerze v Mariboru, meduniverzitetno povezovanje in mednarodno sodelovanje
 • nadzira vpisni postopek, skrbi za povezovanje med študenti in mentorji, koordinira dejavnosti med učitelji, ko gre za usklajevanje študijskih programov
 • pripravlja pogodbe in predloge o izplačilu opravljenih obveznosti za vse sodelavce
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje v skladu s pooblastili dekana in upravnega odbora fakultete
 • za komisijo za podiplomski in doktorski študij oblikuje predloge za:
 • spremembo študijskih programov na podiplomskem in doktorskem študiju,
 • oblikovanje komisij za oceno in zagovor specialističnih nalog, magistrskih in doktorskih del,
 • obravnavo vsebinske problematike na komisiji za podiplomski in doktorski študij
 • Nostrifikacijski komisiji fakultete daje pisno mnenje v zvezi z nostrifikacijo magistrskih in doktorskih diplom, kadar ta komisija zaprosi za mnenje
 • komisiji za podiplomski in doktorski študij daje pisno poročilo, ki se nanaša na evalvacijo in samoevalvacijo kvalitete študija
 • pripravlja in vodi javno predstavitev podiplomskega programa, skrbi za javno predstavitev študija v strokovni in drugi javnosti
 • opravlja druge naloge po zadolžitvi senata in dekana fakultete