Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Študentski referat

 kontaktkabinettel. int.vloge
Ušeničnik Podgoršek Maja1001401-520-78-02vodja
Česen Helena1001301-520-77-72strokovni delavec
Tonih Živa1001301-520-78-06strokovni delavec

 

Študentski referat je služba, ki opravlja organizacijske, strokovne in upravno-administrativne zadeve za izvedbo vseh študijskih programov, razen programa doktorskega študija.

 

Naloge referata so :

 • dela v zvezi z izvedbo vpisa (npr. zbiranje ustreznih potrdil in drugih dokazil, ki so potrebni za vpis),
 • vsa dela v zvezi z izvedbo in objavo rezultatov  izpitov  za študente s statusom študenta,
 • dela v zvezi z izvedbo  in objavo rezultatov  diferencialnih in komisijskih  izpitov ter izpitov študentov brez statusa,
 • sodelovanje pri tehnični izvedbi informativnega dneva,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi preizkusa gibalnih sposobnosti v okviru vpisa v 1. letnik,
 • vodenje evidenc študentov,
 • pripravo vseh potrebnih podatkov in evidenc, ki so vezane na študente,  za potrebe dekanata, finančno – računovodske službe in  kadrovske službe,
 • obveščanje študentov v zadevah, ki se nanašajo na pedagoški proces,
 • izdaja potrdil  o  vpisu,  o opravljenih izpitih in ostalih potrdil, ki so vezana na status študenta,
 • organizacija zagovorov diplomskih del  in priprava potrebne dokumentacije,
 • priprava dokumentacije in organizacija podelitev diplom,
 • priprava podatkov za statistična poročila,
 • vsa  administrativno-tehnična opravila v zvezi z disciplinskimi postopki, ki se vodijo zoper študente,
 • priprava podatkov za analitično spremljanje študijske  uspešnosti študentov,
 • vodenje, urejanje  in odgovarjanje za  študijski arhiv,
 • priprava seznamov predavanj in objav o študiju,
 • ostala dela po navodilih prodekana za pedagoško dejavnost.

 

Naloge vodje referata so:

 • vodenje in organizacija dela Študentskega referata,
 • skrbnik študijske informatike,
 • urednik lokalnih spletnih strani za področje študija,
 • priprava seznama predavanj, urnika in oblikovanje drugih gradiv za študente,
 • sodelovanje s strokovnimi službami za študentske zadeve Univerze v Ljubljani,
 • informacijsko svetovalno delo s študenti,
 • druga dela po navodilih prodekana za pedagoško dejavnost.

 

Referat je organizacijsko in vsebinsko podrejen prodekanu za pedagoško dejavnost.