Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Knjižnica

 kontaktkabinettel. int.vloge
Debeljak Darja2100801-520-77-22vodja
Zule Matejka2100901-520-77-46


 • podpora pedagoškemu procesu in raziskovalnemu delu uporabnikov,
 • nabava, obdelava, shranjevanje gradiva (računalniško podprte bibliografske zbirke), 
 • sodelovanje v sistemu COBIS,  
 • izdelava bibliografij učiteljev,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • dostop do knjižničnih zbirk in njihova uporaba,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov in njihova uporaba,
 • izposoja knjižničnega gradiva v knjižnico in na dom,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • dostop do svetovnega spleta.