Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Služba za informatiko

 kontaktkabinettel. int.vloge
Lekše Matej1301101-520-77-12vodja
Gornik Denis1301201-520-77-14


  • analizira potrebe in načrtuje nabavo strojne opreme, svetuje uporabnikom glede njihove vrste in tehničnih značilnosti, predlaga ali neposredno izbira dobavitelje in serviserje, izvede ali nadzira izvajanje njene inštalacije, servisira ali poskrbi za servisiranje, predlaga za odpis ter vodi evidenco o njihovem številu, lokaciji (odgovornem uporabniku), vrsti, komponentah, dobavitelju in garancijskem roku
  • analizira potrebe in načrtuje nabavo pasivne in aktivne opreme za lokalno in spletno omrežje, predlaga ali neposredno izbira dobavitelje in vzdrževalce, neposredno izvede ali nadzira izvajanje njene inštalacije, administrira neposredno izvaja ali izbere zunanjega izvajalca za opravo napak
  • analizira potrebe in načrtuje nabavo programske opreme, svetuje uporabnikom glede njihove vrste in zmožnosti, predlaga ali neposredno izbira dobavitelje, izvede ali nadzira izvajanje njene namestitve, nudi svetovanje in tehnično podporo glede njene uporabe, povezuje uporabnike z zunanjo tehnično podporo, skrbi za namestitev posodobljenih različic, uvaja uporabnike v uporabo, vodi evidenco o njihovem številu in lokaciji (namestitvenem računalniku), različici in izteku pravice uporabe
  • skrbi za izdelovanje in restavriranje varnostnih kopij sistemskih in uporabniških datotek
  • skrbi za računalniško učilnico in računalniško sobo za učitelje, s tem da neposredno nadzira in skrbi za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, kontrolira dostop in vrsto ter način uporabe, ter nudi tehnično podporo uporabnikom (učiteljem, študentom in zunanjim uporabnikom)
  • neposredno izvaja ali predlaga zunanje izvajalce za izobraževanje uporabnikov pri uporabi računalniške strojne in programske opreme
  • v dogovorjenem obsegu z uporabo oddelčne in skupne strojne, komunikacijske in programske opreme neposredno izvaja ali pomaga pri izvajanju tehnično zahtevnih nalog drugih organizacijskih enot fakultete