Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Komisija za študijske zadeve

 kontaktkabinettel. int.vloge
Kačičnik Emaštudentkapredstavnica študentov 2. stop.
Šalamun Anaštudentkapredstavnica študentov 1. stop.
Hadžić Vedran3000601-520-77-01predsednik
Erčulj Frane1102201-520-77-66član
Kajtna Tanja1101601-520-78-32član
Pavlin Tomaž1101001-520-77-53član
Pori Primož4100701-520-77-64član
Šifrar Tina1101901-520-77-63član
Videmšek Mateja1300401-520-77-45član


 • izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete ter tehnologije študija na dodiplomskem študiju (redni študij, izredni študij in študij na daljavo)
 • pripravlja predloge novih študijskih programov dodiplomskega študija in predloge za spremembo in dopolnitev obstoječih
 • obravnava in sprejema osnutke študijskih programov dodiplomskega študija ter predloge za spremembo in dopolnitev obstoječih programov in poročila, ki jih pripravita vodji Oddelka za izobraževanje profesorjev športne vzgoje in Oddelka za izobraževanje diplomiranih trenerjev Centra za pedagoško dejavnost
 • senatu fakultete predlaga razpis za vpis na dodiplomske študijske programe (in pripravi predloge o omejitvi vpisa)
 • določa predloge o uvedbi izbirnih predmetov
 • pripravlja analize učinkovitosti študija ter predloge in ukrepe za učinkovitejši in sodobnejši študij na fakulteti
 • spremlja in daje pobude za izboljševanje pedagoškega dela
 • nadzira izvajanje organiziranega študijskega dela, obravnava študijske uspehe in skrbi za nemoteno izvedbo urnikov
 • senatu fakultete predlaga pravila dodiplomskega študija: o študijskem redu, diplomskih delih, vzporednem študiju, prehodih med študijskimi programi, hitrejšem napredovanju študentov in druga
 • imenuje nadomestne izpraševalce in izpitne komisije
 • odloča o vseh študijskih in statusnih vprašanjih in obravnava prošnje študentov za šesto opravljanje izpita dodiplomskega študija
 • določa pogoje za napredovanje, prehode med študijskimi programi in dokončanje študija po prekinitvi
 • odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod študentov
 • odloča o izjemnih primerih ponavljanja letnika in napredovanju študentov v višji letnik, če le ti niso izpolnili vseh študijskih obveznosti
 • odloča o podaljšanju statuta študenta
 • imenuje predsednike komisij za obrambo diplomskih del
 • določa pogoje za vključitev v izobraževanje in prilagoditev programa študentom, ki se izobražujejo po interdisciplinarnem programu
 • rešuje prošnje dodiplomskih študentov