Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Komisija za izrazoslovje v športu

 kontaktkabinettel. int.vloge
Čuk Ivan1102101-520-77-65predsednik
Pavlin Tomaž1101001-520-77-53član
Leskošek Bojan1301001-520-77-15


  • spremlja razvoj izrazoslovja v slovenskem in mednarodnem prostoru in se kritično odziva v javnosti
  • predlaga katedram in senatu sprejem splošno veljavnih strokovnih terminov
  • predlaga naziv oziroma poimenovanje za posamezne organizacijske enote fakultete oziroma za fakulteto
  • neguje in utrjuje skrb za domače izrazoslovje, sodeluje pri prevodih tujih izrazov in njihovih pomenov
  • daje pisno obrazložitev, pripombe, mnenja na zahtevo naročnikov oziroma tretjih oseb
  • uveljavlja doktrino izrazoslovja na področju športne znanosti in telesne kulture še zlasti, ko gre za splošno veljavne učbenike, priročnike, leksikone in strokovne programe