Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Komisija za etična vprašanja na področju športa

 kontaktkabinettel. int.vloge
Vučković Goran1102201-520-77-66predsednik
Hadžić Vedran3000601-520-77-01član
Supej Matej1101801-520-77-62član


  • obravnava probleme, ki se nanašajo na etiko športa na splošno in posreduje svoje mnenje senatu fakultete oziroma drugim organom in institucijam
  • daje mnenje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo oziroma projekti, ki posegajo v integriteto živih bitij na področju športa in telesne kulture, ki so ali pa lahko postanejo predmet tovrstnih vprašanj v skladu z razvojem doktrine etike, etičnega doumevanja stvarnosti in človekovega delovanja
  • obravnava vprašanja s področja človekovih pravic v športu, s tem v zvezi obravnava vprašanja v zvezi z ovrednotenjem morale športa, častnim kodeksom delovanja oseb na področju športa, poklicnim delovanjem posameznikov na področju športa
  • obravnava problematiko v zvezi s pridobivanjem shranjevanjem in posredovanjem osebnih podatkov
  • obravnava in sklepa o etičnih vprašanjih z vidika uporabe in metod učenja, vzgajanja in treniranja
  • obravnava etično problematiko pri ovrednotenju dosežkov in rezultatov na področju športa in telesne kulture
  • predlaga sankcije pri grobem kršenju etičnih norm na vseh segmentih delovanja fakultete oziroma njenih članov in sodelavcev
  • daje pisna mnenja in priporočila na zahtevo oziroma pobudo naročnika oziroma tretjih oseb
  • obravnava vsa druga vprašanja in problematiko, ki se v procesih razvoja in oblikovanja etičnih norm pojavljajo kot aktualna