Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Komisija za kakovost

 kontaktkabinettel. int.vloge
Filipčič Aleš1300601-520-77-37predsednik
Cecić Erpič Saša1200601-520-77-35član
Jarnovič Zoran1101001-520-77-20član
Šajber Dorica4101001-520-77-98član


Naloge komisije so:

  • obravnava predlog vizije in poslanstva FŠ ter jo posreduje Senatu FŠ v obravnavo in sprejem
  • pripravlja letne ocene o kvaliteti znanstveno-raziskovalnega, pedagoškega in upravnoadministrativnega dela na FŠ ter njihovo skladnost s sprejeto vizijo in poslanstvom fakultete,
  • pripravlja predloge za izboljšanje kvalitete znanstveno-raziskovalnega, pedagoškega in upravno administrativnega dela na FŠ,
  • vsebinsko pripravi in predlaga Senatu FŠ Letno poročilo FŠ

Samoevalvacija Fakultete za šport v okviru projekta KUL - agencija ASIIN

 

Obisk agencije ASSIN:

----------------------------------

----------------------------------

Smernice za spremljanje in razvijanje kakovosti študija na Fakulteti za šport