Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Mihael Reisman

datum: 17.10.2019

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: MIHAEL REISMAN

Naslov: UČINKI DESETMINUTNE VADBE NA DELOVNEM MESTU PRI ZAPOSLENIH V LEKARNI 
          
Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja bo v četrtek, 17. 10. 2019, ob 11:00 v Murnikovi sobi.

Uspešen zagovor!

Študentski referat