Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Gregor Grbec

datum: 04.10.2019

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: GREGOR GRBEC

Naslov: PRIMERJAVA UGOTAVLJANJA TELESNE DEJAVNOSTI OTROK Z OBJEKTIVNO IN SUBJEKTIVNO METODO MERJENJA 
          
Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja bo v petek, 4. 10. 2019, ob 10:00 v Murnikovi sobi.

Uspešen zagovor!

Študentski referat