Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Rok za oddajo vlog za status športnika/trenerja

datum: 03.10.2019

kategorija: obvestila za študente

Do 10. 10. 2019

Vse študente obveščamo, da je rok za oddajo vlog za status športnika/trenerja  10. 10. 2019.

Vloge bo obravnavala Komisija za študijske zadeve.

Vlogo elektronsko izpolnite v sistemu VIS, natisnjena in podpisana pa mora prispeti (osebna oddaja ali po pošti) v Študentki referat, najkasneje do četrtka, 10. 10. 2019

Navodila za izpolnjevanje vlog v sistemu VIS so objavljena v eUčilnici, prav tako Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev  kategoriziranih športnikov Fakultete za šport v Ljubljani. Slednji je objavljen tudi na spletni strani: https://www.fsp.uni-lj.si/studij/referat/dokumenti-in-obrazci/ 

Pravilnik določa pogoje za dodelitev statusa športnika/trenerja na FŠ, zahtevane priloge k vlogi ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posamezne kategorije tega statusa.

Lep pozdrav!

Študentski referat