Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Tjaša Ašanin Gole

datum: 24.04.2019

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: TJAŠA AŠANIN GOLE

Naslov: ANALIZA PRAKTIČNEGA PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA ŠPORT NA SREDNJIH ŠOLAH              

Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: sreda, 24. 4. 2019 ob 13:00 uri v Murnikovi sobi.  

Uspešen zagovor!

Študentski referat