Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Teja Ličen

datum: 30.10.2018

kategorija: obvestila za študente



Kandidatka: TEJA LIČEN

Naslov: VPLIV AKUTNE NORMOBARIČNE HIPOKSIJE NA REFLEKS H MED AKTIVACIJO MIŠICE SOLEUS    

Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: torek, 30. 10. 2018 ob 12:00 uri v Murnikovi sobi.  

Uspešen zagovor!

Študentski referat