Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Jure Virag

datum: 27.09.2018

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: JURE VIRAG

Naslov: ANALIZA PLAVALNEGA ZNANJA KANDIDATOV IN KANDIDATK PRI SPREJEMNEM POSTOPKU ZA VPIS NA ŠTUDIJ UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA ŠPORT Z UPORABO KVALITATIVNE MERSKE LESTVICE     

Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: četrtek, 27. 9. 2018, ob 7:45 uri v Murnikovi sobi.  

Uspešen zagovor!

Študentski referat